Poem logo
Poem logo

dung so em oi

Tac gia: Tran Minh Hien
So Lam

So?? la?´m con tim dai kho
Bao la^`n la^`m lo?~ va?^t vo?` no^~i dau
Tu?o??ng nhu? duye^n tha?´m tuoi mau
Ngo?` da^u ngang trai le sau chua chan

So?? la?´m con tim voi vang
A^n ti`nh trao gu??i cha??ng ma`ng xo´t xa
Ye^u thu?o?ng cho he^´t tha?^t tha`
Ye^u ba?`ng ta^´t ca? va?^y ma` ngu?o?`i da^u

So?? la?´m con tim ua nhau
A^m tha^`m cay da?´ng le?^ tra`o u?o?´t mi
Ye^u thu?o?ng co`n do´ ngu?o?`i di
De^? ho^`n tho? da?i con ghi nho hoai

So?? la?´m con tim lu?y ta`n
Ve^´t thu?o?ng ha`nh ha? vo^ va`n da?´ng cay
Nie^`m vui phu´t cho^´c vu?t bay
No^~i buo^`n da die^´t tha´ng nga`y gian nan

So?? la?´m con tim mo mang
Muo^´n que^n phie^`n muo?^n la?i ca`ng nho?´ the^m
Ta`n canh khao kha´t mo^i me^`m
Mua roi ho hung ben them gio lay
Thong My Linh

DUNG SO EM OI
(Hoa bai tho So Lam cua Thong My Linh)

Dung so em oi anh kho
Anh se ganh het va?^t vo?` niem dau
Anh se ve dep sac mau
De cho duyen tham chang sau chua chan

Dung so em oi sac vang
Anh se ganh het khong ma`ng cach xa
On em hien hau tha?^t tha`
On em che cho, nhung ma` em da^u

Dung so em oi chang nhau
Anh se ganh het dang tra`o lan mi
Cung anh em hay buoc di
Ngay mai hanh phuc minh ghi nho hoai

Dung so em oi chang ta`n
Anh se ganh het muon va`n chua cay
Cung nhau minh se vut bay
Len thien dang dep quen nga`y gian nan

Dung so em oi mo mang
Anh se ganh het, em ca`ng dep the^m
Cam on em mai diu me^`m
Yeu em mai mai ben them lat lay
Tran Minh Hien Orlando ngay 7 thang 4 nam 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm