Poem logo
Poem logo
Tác giả: Chu Khánh Dư
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cận thí thướng trương thủy bộ
Tác giả: Chu Khánh Dư

Động phòng tạc dạ đình hồng chúc Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô Trang bãi đê thanh vấn phu tế: "Họa mi thâm thiển , nhập thời vô?" Dịch Nghĩa Gần Đi Thi, Dâng Quan Thủy Bộ Họ Trương (1) Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến...

cung từ
Tác giả: Chu Khánh Dư

Tịch tịch hoa thì bế viện môn Mỹ nhân tương tịch lập quỳnh hiên Hàm tình dục thuyết cung trung sự Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn Dịch Nghĩa Hoa nở lặng lẽ, cửa viện đóng im ỉm, Người đẹp sánh vai nhau, đứng bên hiên ngọc Mối...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm