Poem logo
Poem logo
Tác giả: Giả Đảo
Tác phẩm: Tổng số có 6 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
.tiểu sử
Tác giả: Giả Đảo

Giả Ðảo. Tự là Lãng Tiên , hiệu là Kiệt Thạch sơn nhân . Người quận Phạm Dương ( tỉnh Hà Bắc ). Ði thi nhiều lần không đậu , làm tăng tại Lạc Dương , pháp danh là Vô Bản . Thường làm thơ than thân , có câu :. "...

độ tang càn
Tác giả: Giả Đảo

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương. Qui tâm nhật dạ ức Hàm Dương. Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy. Khước vọng Tinh Châu thị cố hương. Dịch Nghĩa. Làm khách trọ ở Tinh Châu đã mười thu, lòng muốn về quê nhà, đêm ngày nhớ...

tầm ẩn giả bất ngộ
Tác giả: Giả Đảo

Tùng hạ vấn đồng tử. Ngôn sư thái dược khứ. Chỉ tại thử sơn trung. Vân thâm bất tri xứ. Dịch Nghĩa. Dưới cây tùng hỏi thăm tiểu đồng, (tiểu đồng) nói rằng thầy đã đi hái thuốc. Chỉ ở trong núi này thôi, nhưng mây dày nên...

tam nguyệt hối nhật tống xuân
Tác giả: Giả Đảo

Tam nguyệt chính đương tam thập nhật. Xuân quang biệt ngã khổ ngâm thân. Cộng quân kim dạ bất tu thụy. Vị quá hiểu chung do thị xuân. Dịch Nghĩa. Tháng ba, đúng vào ngày ba mươi. Tiết xuân rời xa ta, nhà thơ thích khổ...

tuyệt cú
Tác giả: Giả Đảo

絕句. 二句三年得,. 一吟雙淚流。. 知音如不賞,. 歸臥故山秋。. Nhị cú tam niên đắc. Nhất ngâm song lệ lưu. Tri âm như bất thưởng. Qui ngọa cố sơn thu. Dịch Nghĩa. Ba năm mới làm được hai câu. Ngâm lên một tiếng, hai dòng lệ rơi không cầm...

tuyệt cú kỳ ii
Tác giả: Giả Đảo

絕句. 破卻千家作一池. 不栽桃李種薔薇. 薔薇花落秋風起. 荊棘滿庭君始知. Phá khước thiên gia tác nhất trì. Bất tài đào lý chủng tường vi. Tường vi hoa lạc thu phong khởi. Kinh cức mãn đình quân thủy tri. Dịch Thơ. Tuyệt cú. Phá ngàn nhà làm một...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm