Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lương Ý Nương
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tương tư
Tác giả: Lương Ý Nương

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân. Chung nhật tư quân bất kiến quân. Trường dục đoạn hề trường dục đoạn. Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân. Ngã hữu nhất thốn tâm. Vô nhân cộng ngã thuyết. Nguyện phong xuy tán vân...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm