Poem logo
Poem logo

ngõ vắng chiều xuân

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
NGÕ VẮNG CHIỀU XUÂN
(Thuận nghịch độc)


Sân vắng mẹ buồn ngõ nhạt hương
Lối giăng sầu lặng khoảng đêm thường
Ngần trăng bến cũ mùa sương rụng
Lộng gió xuân mờ hẻm khói vương
Chân bước thẫn thờ đêm lạ phố
Gánh nghiêng mòn mỏi dạo xa đường
Phần thua thiệt hứa lời luôn giữ
Nhân nghĩa phải cần có ruộng nương
...

Nương ruộng có cần phải nghĩa nhân
Giữ luôn lời hứa thiệt thua phần
Đường xa dạo mỏi mòn nghiêng gánh
Phố lạ đêm thờ thẫn bước chân
Vương khói hẻm mờ xuân gió lộng
Rụng sương mùa cũ bến trăng ngần
Thường đêm khoảng lặng sầu giăng lối
Hương nhạt ngõ buồn mẹ vắng sân ./.

Lê Cảnh Tiến 25/O1/2O22

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm