Poem logo
Poem logo

trăng thu

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TRĂNG THU
(THTK)

"...Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào..." Trích trong Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến
======================
NƯỚC sâu ao rộng hỏi ai đào
BIẾC nụ xuân tình chỉ mấy tao
TRÔNG dưới chân mây thì nắng nhạt
NHƯ sương trắng mộng cuối ranh hào
TẦNG cao lơ lửng thu chao gió
KHÓI thấp la đà sóng đuổi sao
PHỦ đám mưa giăng ngoài cửa sổ
SONG THƯA ĐỂ MẶC BÓNG TRĂNG VÀO ./.

Lê cảnh Tiến 26/O6/2O22

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm