Poem logo
Poem logo
Tác giả: Kôn-Linh
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
độc ẩm
Tác giả: Kôn-Linh

Gió thoảng hương đưa ngắm nguyệt chầy. Nhờ thơ cậy chén trút niềm tây. Giang hồ réo gọi nơi bờ mới. Cát bụi xin dừng cuộc đó đây. Dạo khắp mê tìm bao thú lạ. Cười nhiều khó đổi chút lòng khoây. Men vô có thể nguôi sầu...

về sông kôn
Tác giả: Kôn-Linh

Ôm sầu đi rãi lê thê. Chiều nay chẳng biết sao về sông Kôn. Sương dày lấp một cô thôn. Áo ba lớp mặc mà hồn vẫn run. . Còn vọng đây tiếng chúc nhau. Cái hôm em khóc lần đầu sang sông. Rào rào gió đuổi trên không. Như xơi...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm