Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c2 - khổ c22

Tác giả: Đặng Trần Côn
111. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hoàn
Ban Siêu quy thì mấn dĩ ban
Liệu tưởng lương (chinh) nhân trì sính ngoại
Tam xích kiếm nhất nhung an
Thu phong sa thảo
Minh nguyệt quan san
Mã đầu minh đích
117 bis. [Thành thượng duyên can]
Công danh bách mang lý
Lao khổ vị ưng nhàn
(Đặng trần Côn)

----------

111. Chiến sỹ xưa nay về, mấy ai
Ban Siêu báo tiệp bạc chòm mai
Hình dung chàng sống nơi biên ngoại
Một yên ngọc, một kiếm dài
Heo may cỏ dại
Ải núi trăng đầy
Đầu ngựa tên réo
117 bis. [Mặt thành giáo bay]
Công danh nghìn cay đắng
Chưa nhàn, khổ dài dài
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm