Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c4 - khổ c43

Tác giả: Đặng Trần Côn
Dữ ngã ước hà sở
Nãi ước Lũng Tây sầm
Nhật trung hề, bất lai
Trụy diệp đâu ngã trâm
Trữ lập không thế khấp
151. Hoang thôn huyên ngọ cầm
(Đặng trần Côn)

----------

Hẹn thiếp nơi mô đến
Bèn hẹn núi Lũng Tây
Nửa ngày hề, không lại
Lá rụng phớt trâm ai
Khóc suông chờ đứng sững
151. Thôn vắng gáy gà ngày
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm