Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c4 - khổ c45

Tác giả: Đặng Trần Côn
Tích niên ký tín khuyến quân hồi
Kim niên ký tín khuyến quân lai
Tín lai nhân vị lai
161. Dương hoa linh lạc ủy thương đài
Thương đài, thương đài, hựu thương đài
Nhất bộ nhàn đình bách cảm thôi
(Đặng trần Côn)

----------

Năm trước gởi thơ xin nghỉ phép
Năm ni gởi thiệp nhủ về nhanh
Tin đến người không đến
161. Hoa dương héo rụng phủ rêu xanh
Rêu xanh, rêu xanh, lại rêu xanh
Sân nhàn một bước dục trăm tình
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm