Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c7 - khổ c75

Tác giả: Đặng Trần Côn
Tư vị toan hề toan cánh tân (cánh tân toan)
291. Toan tân (tân toan) đoan đích vị lương nhân
Vị lương nhân hề song thiếp lệ
Vị lương nhân hề chích thiếp thân
Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng
Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân
Duy hữu mộng hồn vô bất đáo
Tầm quân dạ dạ đáo giang tân
Tầm quân hề Dương Đài lộ
Hội quân hề Tương Thủy tân (Giang tân)
Ký đắc kỷ phiên hoan hội xứ
301. Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân
Thử thân phản hận bất như mộng
Lũng Thủy Hàm Quan dữ tử thân
Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự (ố) huyễn phi chân
Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn
Vị thường khoảnh khắc thiểu ly quân
Tâm bất ly quân vị kiến quân
Bằng (Đăng) cao kỷ độ vọng chinh luân
Vọng quân hà sở kiến
311. Giang Châu (biên) mãn bạch tần
Yên thảo phi thanh lũ
Tần tang nhiễm lục vân
Nam lai tỉnh ấp bán binh (phong) trần
Lạc nhật bình sa lộ (nhạn) nhất quần
(Đặng trần Côn)

----------

Nhiều vị chua hề chua lại cay
291. Chua cay đích thực chỉ vì ai
Vì quân tử hề đôi suối lệ
Vì trượng phu hề một thân này
Thân thiếp chẳng từng thăm chiến sĩ
Lệ em không được ướt khăn vai
Chỉ có mộng hồn đâu cũng lại
Tìm chàng đầu bến mỗi đêm dài
Tìm chàng hề nẻo Dương Đài
Sông Tương hề gặp đêm nay
Nhớ những lúc vui mừng gặp gỡ
301. Toàn chỉ là bên gối mộng say
Thân này hận chẳng sao bằng mộng
Đến Hàm Quan Lũng Thủy gặp ngay
Mộng đi còn giận sao kinh động ?
Mộng đến lại hờn vẫn giả bầy
Chỉ duy tấc dạ còn bền bỉ
Vẫn hằng đêm chẳng hở phút giây
Tim chẳng xa nhau xong chửa gặp
Leo núi , thiết xa vẫn ngóng hoài
Ngóng chàng mà chỉ thấy
311. Bèo sông hoa trắng đầy
Cỏ Yên choàng áo biếc
Dâu Tần nhuộm mây bay
Ấp giếng phía nam sơ sác thay
Ác lặn bãi sông vạc một bầy
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm