Poem logo
Poem logo

tiếng đêm 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TIẾNG ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

▶️
Đêm rụng lá vàng cảnh vắng hiên
Chát chua đời nặng gánh ưu phiền
Mềm môi rượu đẫm hồn đau đớn
Nhạt gió trăng buồn phố tĩnh yên
Thêm gối nợ lòng ôm kiếp khổ
Giấu chôn tình hận rũ tâm thiền
Thềm vương khói đọng mù rơi bến
Nêm chặt lối về bước đảo điên...

◀️
Điên đảo bước về lối chặt nêm
Bến rơi mù đọng khói vương thềm
Thiền tâm rũ hận tình chôn giấu
Khổ kiếp ôm lòng nợ gối thêm
Yên tĩnh phố buồn trăng gió nhạt
Đớn đau hồn đẫm rượu môi mềm
Phiền ưu gánh nặng đời chua chát
Hiên vắng cảnh vàng lá rụng đêm ./.

Lê cảnh Tiến 19/O3/2O23

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm