Poem logo
Poem logo
Tác giả: Người Tôi Thương
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chiêu hồn nước 2
Tác giả: Người Tôi Thương

Trước đèn lần giở trang thơ cũ. Nhục nước nhà, khó ngủ yên thân. Khóc người tuổi trẻ Lý Nhân. Khi xưa dám viết “Chiêu Hồn Nước” Nam*. Không gươm súng, không ra chiến trận. Ngọn bút cùn khiến giặc sợ run. Khen thay...

vong quốc ca
Tác giả: Người Tôi Thương

Gập ghềnh Quan Ải đỉnh sơn hà. Nhấp nhô triền sóng dải Hoàng Sa. Hôm xưa gấm vóc cha ông tặng. Ngày nay sao nỡ bán cho ma. Bình Minh u uất mây đen phủ. Vi-King tủi nhục lệ tuôn sa. Giang sơn dưới gót thù dày xéo. Một...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm