Poem logo
Poem logo

‘tiếq’ việt ‘kộq’

Tác giả: Lê Huy Trứ
Fạm Kuỳn dã nói, “Cuyện Kiều kòn, wì nướk Việt kòn,’ hàm ý zằq, Tiếq Việt kòn, wì nướk Việt kòn.”*

Chuyện Kiều chôn sống tuyền đài
Nước Việt đã mất từ lâu
Dân tộc ngu dốt hèn nhát
Tiếng Việt vong quốc tỵ nạn
*
Tiếng Việt ‘Kộq’ kém văn hóa
Người vô giáo dục mất dạy
Dân tánh ngu hèn gian dối
Chính quyền tham nhũng gian ác
*
Gia giáo mất dạy vô đạo
Luật pháp man di mọi rợ
Đạo đức đồi trụy trác táng
Quốc khí văn hiến suy vong
*
Cái nhà là nhà của ta
Ông tổ cha mẹ dựng ra
Cháu con cứ ỉa đái bán
Trăm năm banh mẹ cái nhà
*
Nước nhà tổ tiên gầy dựng
Bây giờ rách nát tả tơi
Cháu con thi đua bán nước
Tương lai không chỗ cắm dùi
*
Rước giặc giày mả mẹ cha
Bán nhà lòi mặt chuột gian
Đéo cha việt ‘zan’ phản quốc
Trời tru đất diệt Cộng nô
*
Sĩ phu hèn trí thức dốt
Dân ngu mũ nỉ che tai
Quan quân giá áo túi cơm
Cẩu quan tham ô vô lại
*
Cán bộ sâu dân mọt nước
Luân lý suy vi đồi bại
Văn hiến lưu xú vạn niên
Quốc khí ly tán diệt vong
*
Hải ngoại là nhà của ta
Ông bà cha mẹ định cư
Chúng ta đồng lòng giữ lấy
Không nên ỉa đái trong nhà
*
Quan ngu lính dốt dân hèn
Văn dốt võ nhát tự tôn
Ngu hèn mũ nỉ che tai
Vong quốc thất phu lơ láo
*
Chia rẽ ích kỷ tiểu nhân
Nghi kỵ ganh ghét phét lác
Di truyền vong ơn bội nghĩa
Quốc gia cộng hòa giả mạo

*Phạm Quỳnh đã nói: Truyện Kiều còn, thì nước Việt còn’, hàm ý rằng ‘Tiếng Việt còn, thì nước Việt còn.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm