Poem logo
Poem logo

‘tiéq’ viẹt ‘kọq’

Tac gia: Le Huy Trú
Fa?m Kuy`n da~ no´i, “Cuye?n Kie`u ko`n, wi` nuo´k Vie?t ko`n,’ ham y zaq, Tie´q Vie?t ko`n, wi` nuo´k Vie?t ko`n.”*

Chuye?n Kie`u chon so´ng tuye`n da`i
Nuo´c Vie?t da~ ma´t tu` lau
Dan to?c ngu do´t he`n nha´t
Tie´ng Vie?t vong quo´c ty? na?n
*
Tie´ng Vie?t ‘Ko?q’ ke´m van ho´a
Nguo`i vo gia´o du?c ma´t da?y
Dan ta´nh ngu he`n gian do´i
Chi´nh quye`n tham nhu~ng gian a´c
*
Gia gia´o ma´t da?y vo da?o
Lua?t pha´p man di mo?i ro?
Da?o du´c do`i tru?y tra´c ta´ng
Quo´c khi´ van hie´n suy vong
*
Ca´i nha` la` nha` cu?a ta
Ong to? cha me? du?ng ra
Cha´u con cu´ i?a da´i ba´n
Tram nam banh me? ca´i nha`
*
Nuo´c nha` to? tien ga`y du?ng
Bay gio ra´ch na´t ta toi
Cha´u con thi dua ba´n nuo´c
Tuong lai khong cho~ ca´m du`i
*
Ruo´c gia?c gia`y ma? me? cha
Ba´n nha` lo`i ma?t chuo?t gian
De´o cha vie?t ‘zan’ pha?n quo´c
Tro`i tru da´t die?t Co?ng no
*
Si~ phu he`n tri´ thu´c do´t
Dan ngu mu~ ni? che tai
Quan quan gia´ a´o tu´i com
Ca?u quan tham o vo la?i
*
Ca´n bo? sau dan mo?t nuo´c
Luan ly´ suy vi do`i ba?i
Van hie´n luu xu´ va?n nien
Quo´c khi´ ly ta´n die?t vong
*
Ha?i ngoa?i la` nha` cu?a ta
Ong ba` cha me? di?nh cu
Chu´ng ta do`ng lo`ng giu~ la´y
Khong nen i?a da´i trong nha`
*
Quan ngu li´nh do´t dan he`n
Van do´t vo~ nha´t tu? ton
Ngu he`n mu~ ni? che tai
Vong quo´c tha´t phu lo la´o
*
Chia re~ i´ch ky? tie?u nhan
Nghi ky? ganh ghe´t phe´t la´c
Di truye`n vong on bo?i nghi~a
Quo´c gia co?ng ho`a gia? ma?o

*Pham Quynh da noi: Truye?n Kie`u co`n, thi` nuo´c Vie?t co`n’, ham y rang ‘Tie´ng Vie?t co`n, thi` nuo´c Vie?t co`n.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm