Poem logo
Poem logo
Tác giả: Châu Anh
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ðau mất con
Tác giả: Châu Anh

Ðau xót nào hơn đau mất con. Ðức ơi ! ba má đìếng tê hồn. Áo xưa gấp nếp gìn hương trẻ. Vở cũ lần trang níu mộng tàn. Nếu chẳng nợ duyên đừng hiện diện. Phải chăng nghiệp chướng trả oan hờn ? Bảy năm khắc khoải đau...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm