Poem logo
Poem logo

du am

Tac gia: Nguyen Sa
Pha?i la`m nhu~ng bi`nh chu´a kha´c bie?t
Vi` du am khong bao gio` gio´ng nhau
Du am cu?a tie´ng chim ho´t khong gio´ng du am
cu?a do?ng co no?,
Du am cu?a lo`i nguye`n rua? khong gio´ng du
am cu?a ba?n ti`nh ca,
Du am cu?a nga`y ga?p go~ va` du am cu?a buo?i
chia tay,
Du am cu?a do`i na`y,
Du am cu?a kie´p kha´c, cu?a di~ va~ng, cu?a vi? lai,
Du am cu?a tie´ng no´i va` du am cu?a la?ng im,

Du am cu?a tho`i gian, du am cu?a khong gian,
Hoa`n toa`n kha´c bie?t
Mo~i bi`nh chu´a pha?i co´ hi`nh the?, ki´ch
thuo´c, cha´t lie?u rieng bie?t,
Vi` khong bao gio` co´ hai du am co´ hi`nh the?,
ki´ch thuo´c, cha´t lie?u gio´ng nhau,
Co´ du am tra`m ti~nh, co´ du am o`n a`o,
Co´ du am li?ch su?, co´ du am tien tri,
Co´ du am thi´ch tro` chuye?n
Co´ du am thi´ch la?ng im,
Khong quan tam du am la` hu~u the?
Hay du am la` vo the?,
Chi? la?ng le~,
Ngo`i xuo´ng, duo´i mo?t go´c cay,
Cham thuo´c,
Hu´t,
Thi` de? no´ ngo`i yen,

Du`ng la`m cho no´ ca´i bi`nh chu´a na`o ca? .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm