Poem logo
Poem logo

ảo ảnh đời

Tác giả: Nhược Thu
Người post thơ lên ảo ảnh đời
Làm tôi cũng chợt thấy nghi tôi.
Niềm vui ai biết, sầu tôi biết
Và cả thơ kia cũng lỡ rồi.

Người mượn thơ chùn trang trải mộng
Những dòng nhạc xé nửa hồn tôi
Về đâu trong những thơ chưa viết
Chợt thấy trong buồn cũng có tôi..

Có phải chăng đời luôn dối gian
Nên thơ ai dệt lệ tuôn ngàn
Tìm trong hư ảo niềm chi đó
Một chút tin hờ hay dối gian..?

Người đã yên chưa một góc đời
Góc này thao thức Mẹ mân côi
Vì trong đêm thánh nghìn năm cũ
Chúa bỏ quên người quên cả tôi....

SĐ01-08-03

LIFE’S MIRAGE

You post the poem depicting life’s mirage
Enticing me to question my existencẹ
Where is bliss, around me is only sorrow,
As shown in those poetic lines.

Through the verses, an abundant dream was cast
With musical phrases tearing my soul,
In future lyrics not yet written,
I see myself among seeds of sadness.

Is it true that life is pretense,
Across the tapestry of verses, tears are shed,
While searching in the mirage,
A little truth or lie as answers.

Are you settled in this life’s destination?
In this corner, guards the Virgin Mother,
For, during the Holy Night many eons ago,
Christ has forgotten you and mẹ

Translated by Binh Nhung
04/03/07

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm