Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lạnh Chiếu Chăn
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hai bà trưng
Tác giả: Lạnh Chiếu Chăn

Tôi kể ngày xưa chuyện Trưng vương. Nước non một cõi bụi tang thương. Phất cờ nương tử đền ơn nước. Gột rửa thù nhà rạng quê hương. Dẫu mãnh hổ, quần hồ nan địch. Phận nữ nhi, định kiến anh hào. Dòng sông Hát khúc thương...

tự tình
Tác giả: Lạnh Chiếu Chăn

Áo cơm dăm bữa níu thong dong. Bảng đen phấn trắng chẳng thỏa lòng. Chút ít đam mê còn xó xỉnh. Mà đời quá nửa...đã hư không. Bạn thời dăm đứa vẫn còn đây. Bạn thời dăm đứa tựa mây bay. Môi son, má phấn, xanh tai tóc. Mấy...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm