Poem logo
Poem logo

khi chàng còn chưa

Tác giả: Hà Huyền Chi
Nhìn lũ trẻ vòng vòng nhạc ngựa
Nghe nhạc mưa trăn trở đất mềm
Theo đôi cánh bướm bay lên
Tà dương vạt nắng phai trên cuối chiều

Nhảy chậm lại em yêu chớ vội
Ðời không dài nhạc hội còn dài
Mỗi ngày ta vội như bay
Thăm nhau chiếu lệ chẳng hay đáp lời

Ngày vất vả nghỉ ngơi thoải mái
Nhạc trăm dòng réo mãi trong tâm
Ta quên bẵng bạn bè thân
Coi như họ đã vãng phần xanh rêu

Nhảy chậm lại em yêu chớ vội
Ðời không dài, nhạc hội chưa vơi
Khi ta hối hả tới nơi
Kể như phân nửa cuộc vui đã tàn

Khi vội vã lo toan quá sức
Kể như ta vội vứt gói quà
Ðến từ tình nghĩa thiết tha
Vứt khi chưa mở xót xa cách gì

Ðời đâu phải cuộc thi nước rút
Hãy khoan thai hưởng chút thư nhàn
Lắng nghe câu hát điệu đàn
Trước khi nhạc rứt , khi chàng còn chưạ

(Phóng chuyển từ bài thơ Slow Dance,
của tác giả vô danh)


Slow Dance

Have you ever watched kids on the merry-go-round
Or listened to the rain slapping on the ground ?
Ever followed a butterflýs erratic flight
Or gazed at the sun into the fading night ?

You better slow down, don't dance so fast
Time is short, the music won't last

Do you run through each day on the fly
When you ask "How are yoủ"
Do you hear the reply ?
When the day is done, do you lie in your bed
With the next hundred chores running through your head?

You better slow down, don't dance so fast
Time is short, the music won't last

Ever told your child, Wéll do it tommorrow
And in your haste, not see his sorrow?

Ever lost touch, Let a good friendship die
Cause you never had time to call and say "Hi " ?

You better slow down, don't dance so fast
Time is shor, the music won't last

When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun to getting there
When you worry and hurry through your day
It is like an unopened gift...
Thrown awaỵ

Life is not a racẹ Do take it slower
Hear the music, before the song is over .

(Unknown)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm