Poem logo
Poem logo
Tác giả: Khách Lãng Du
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
sầu viễn xứ
Tác giả: Khách Lãng Du & -N3- Nguyễn Ngọc René & Le Binh

Về đây nhé tình thơ cùng ủ. Mây mùa Thu lá rũ phơi vàng. Vài câu xướng họa mùa sang. Để đời vơi bớt phũ phàng hoen mi. *. Trời trống vắng vị thi tuôn chảy. Mà tình người sao mãi đi rong. Về đây đôi chữ thong dong. Ướm...

tượng sứ
Tác giả: Hồng Dương & Khách Lãng Du

Miền khu động khổ pho tượng sứ. Quân tử đi lành dữ khó lường. Thẩm du đầy rẫy tai ương. Còn đương tự sáng nhún nhường lọ tương. Này em gái còn sương mai nước. Ngại chim âm mà ướt môi cong. Thụt thầm cho khổ cõi lòng. Có...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm