Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Ngọc Hường
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
++ đời lữ khách ++
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Ngọc Hường

ĐỜI LỮ KHÁCH. Thơ : Nguyễn Ngọc René. Mùng hai đến chân luôn lếch thếch. Vẫn cấy cày có tết chi đâu. Programme nhức óc lẫn đầu (1). Nghề thuê chất xám đã lâu lắm rồi. . Thân đà trót nổi trôi đất khách. Vượt qua bao thử...

++ đời lữ khách ++ tâm tình kẻ xa
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Ngọc Hường

ĐỜI LỮ KHÁCH. Thơ : Nguyễn Ngọc René. Mùng hai đến chân luôn lếch thếch. Vẫn cấy cày có tết chi đâu. Programme nhức óc lẫn đầu (1). Nghề thuê chất xám đã lâu lắm rồi. . Thân đà trót nổi trôi đất khách. Vượt qua bao thử...

++ hoài niệm...xuân nồng...++ cuối năm nhớ bạn xưa
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Ngọc Hường

HOÀI NIỆM...XUÂN NỒNG... Thơ : Nguyễn Ngọc René. Hoài niệm cũ...chỉ là một thuở. Lúc xa xưa ...sao ngỡ xuân còn... Tựa như đang ở Sài Gòn. Một thời trai trẻ tuổi son nồng nàn. . Nay thì đã vào hàng sáu chục. Cảm thời...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm