Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Huy Hùng
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
song tấu: rằng xưa - rằng nay
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn & Phan Huy Hùng

RẰNG NAY. Bài hoạ Thơ Hoàng Minh Tuấn. Hoạ nguyên vận bài xướng RẰNG XƯA của tác giả Hùng Phan. RẰNG NAY đâu phải là xưa. Buồng cau đã chín rạp chưa dựng giàn. Lá trầu chưa kịp chuyển vàng. Cơi trầu anh gửi khắp làng ......

tam tấu : rằng xưa - rằng nay - xưa nay
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn & Phan Huy Hùng & Phan Thu Hà

RẰNG NAY. Bài hoạ Thơ Hoàng Minh Tuấn. Hoạ nguyên vận bài xướng RẰNG XƯA của tác giả Hùng Phan. RẰNG NAY đâu phải là xưa. Buồng cau đã chín rạp chưa dựng giàn. Lá trầu chưa kịp chuyển vàng. Cơi trầu anh gửi khắp làng ......TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm