Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Thu Hà
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tam tấu : rằng xưa - rằng nay - xưa nay
Tác giả: Hoàng Minh Tuấn & Phan Huy Hùng & Phan Thu Hà

RẰNG NAY. Bài hoạ Thơ Hoàng Minh Tuấn. Hoạ nguyên vận bài xướng RẰNG XƯA của tác giả Hùng Phan. RẰNG NAY đâu phải là xưa. Buồng cau đã chín rạp chưa dựng giàn. Lá trầu chưa kịp chuyển vàng. Cơi trầu anh gửi khắp làng ......

tản mạn giêng hai
Tác giả: Phan Thu Hà

Bên thềm cũ dấu chân vừa giã biệt. Màu thời gian dường trắng ngọn cờ lau. Giọt cà phê - giọt đời rơi tí tách. Lời tiền nhân thủ thỉ với ngàn sau. Đường cỏ mượt áo tà ai nhung lụa. Chân ngập ngừng e ấp một dáng hoa. Hư ảo...

tình đá
Tác giả: Nguyễn Lan Hương & Phan Thu Hà

Người đưa ai về chốn cũ. Hỏi rằng đá có buồn không. Ta tránh lội vào vũng nhớ. Biết đâu đá lại chạnh lòng. Dù đá ngàn đời câm lặng. Ai biết rằng đá không đau. Người đi bao giờ trở lại. Có hay đời đá bạc màu. Thôi trả...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm