Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tangu Ryokan
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
thơ tangu ryokan
Tác giả: Trần Đức Phổ & Tangu Ryokan

THE PATH. The path is hidden. By snow. Invisible. But thoughts of you. Lead me onward. . DREAMS. In this dream world. We doze. And talk of dreams --. Dream, dream on, as much as you wish. . NO MIND. With...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm