Poem logo
Poem logo
Tác giả: James Lenihan
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hầu như tất cả đều lầm lỗi
Tác giả: Trần Đức Phổ & James Lenihan

MOST FOUL. By James Lenihan. . I shot a man yesterday. And much to my surprise, the strangest thing happened to me. I began to cry. He was so young, so very young. And Fear was in his eyes, he had left his home in...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm