Poem logo
Poem logo
Tác giả: Khmer Kampuchea Krom
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vesak 2018 - tụng kinh & sự tu tập theo buddhasasana
Tác giả: Khmer Kampuchea Krom

"Vui thay Phật ra đời. Vui thay giáo pháp được vang. Vui thay tăng già hòa hợp. Vui thay tứ chúng đồng tu". Ngày mai là lễ Vesak hay còn gọi là lễ Tam hợp: Siddhārtha sanh ra; Siddhārtha Thành Đạo (Đức Phật...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm