Poem logo
Poem logo
Tác giả: Henry Van Dyke
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
time is
Tác giả: Trần Đức Phổ & Henry Van Dyke

Nguyên tác:. TIME IS. By Henry Van Dyke (1852- 1933). Time is. Too Slow for those who Wait, too Swift for those who Fear, too Long for those who Grieve, too Short for those who Rejoice;. But for those who Love, time...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm