Poem logo
Poem logo

bồ tát đại thế chí

Tác giả: Nguyễn Tâm
Ni Ma Thái Tử con vua
Chuyên lo đạo pháp bốn mùa học tu
Thời còn mang xác phàm phu
Căn tâm thanh tịnh cho dù giàu sang

Kiếp người khổ tận tâm can
Nay đem công đức sẵn sàng cúng dâng
Cầu xin chư Phật đỡ nâng
Để con phát nguyện xa dần trần lao

Thế Tôn tọa ở trên cao
Vậy thời thề nguyện thế nào ta nghe
Xóa mờ dục đắm dày che
Ta thì thọ ký e dè mà chi

Trong lòng Thái Tử khắc ghi
Cúi đầu sát đất mà vì sướng vui
Bạch rằng con quyết chí nuôi
Bồ Đề vô thượng đẩy lùi vô minh

Cõi con thế giới thật xinh
Mười phương chư Phật thấy nhìn mà khen
Xà cừ ngọc bích lộng đèn
Sen vàng nghe pháp thì bèn tỏa hương

Nơi này sáng sớm tinh sương
Các ngài Bồ Tát lên đường giảng kinh
Nơi đâu quỷ quái yêu tinh
Thời nghe pháp Phật thay hình nghiêm trang

Nguyện ba nghiệp của thân mang
Không trộm không sát không màng tà dâm
Ba nghiệp của ý trong tâm
Chẳng tham chẳng oán chẳng lầm si mê

Bốn nghiệp của miệng gớm ghê
Láo xược thêu dệt mọi bề ác nhơn
Nói lời độc dữ cho hơn
Thô tục hai lưỡi oán hờn tránh xa

Nghe rồi hợp với ý ta
Lo mà hoằng pháp với mà độ sanh
Thọ ký Phật đã sẵn dành
Thiện Trụ Trân Bảo là danh đời đời !

08 - 27 -2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm