Poem logo
Poem logo

không

Tác giả: Nguyễn Tâm
Giàu sang lo nghĩ thì hãy nên không
Yêu đương đau khổ thì hãy nên không
Danh lợi mưu mẹo thì hãy nên không
Sự nghiệp buộc ràng thì hãy nên không
Giúp người thiệt mình thì hãy nên không
Được mình hại người thì hãy nên không
Miếng ăn nhơ nhuốc thì hãy nên không
Cha mẹ bất kính thì hãy nên không
Anh em bất hoà thì hãy nên không
Con cháu bất hiếu thì hãy nên không
Khinh nghèo trọng giàu thì hãy nên không
Bạn khó trở mặt thì hãy nên không
Làm thiện mong cầu thì hãy nên không
Thọ ơn chối nhận thì hãy nên không
Nuôi thù chuốt oán thì hãy nên không
Sống chỉ biết mình thì hãy nên không
Phỉ báng kinh sách thì hãy nên không
Chê đạo người khen đạo mình thì hãy nên không !

10 - 04 - 2012

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm