Poem logo
Poem logo

vui cảnh đồng quê

Tác giả: Bác Từ
Thơ Đường Thuận Nghịch

Thuận (đọc xuôi)
Nhô nhấp cánh cò múa lượn bay
Sáo diều chen tiếng hạc vui vầy
Nô đùa gái chiếc trò tim ú
Nghịch phá trai đơn giỡn kéo giây
Cờ cuộc thấp cao cười thấy đã
Bạc bàn ngang dọc nói nghe hay
Bồ tràn lúa ngát hương quê với
Thô áo vải thơm khí nghĩa đầy

Nghịch (đọc ngược)
Đầy nghĩa khí thơm vải áo thô
Với quê hương ngát lúa tràn bồ
Hay nghe nói dọc ngang bàn bạc
Đã thấy cười cao thấp cuộc cờ
Giây kéo giỡn đơn trai phá nghịch
Ú tim trò chiếc gái đùa nô
Vầy vui hạc tiếng chen diều sáo
Bay lượn múa cò cánh nhấp nhô!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm