Poem logo
Poem logo

thu trùng

Tác giả: Bạch Cư Dị
Thiết thiết ảm song hạ, Yêu yêu thâm thảo lí. Thu thiên tư phụ tâm, Vũ dạ sầu nhân nhĩ. Dịch Nghĩa Dế thu Cứ ri rỉ ngoài cửa sổ tối tăm Rền rền trong đám cỏ rậm rì. Gợi niềm nhớ vợ giữa trời thu, Đêm mưa rầu rĩ cả tai người. Dịch Thơ Mùa thu nghe dế kêu Rỉ rỉ ngoài song tối Ran ran trong cỏ rối. Trời thu nhớ vợ nhà Buồn bã mưa đêm dội. Người dịch Lê Nguyễn Lưu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm