Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Du
Tác phẩm: Tổng số có 37 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bắc hành tạp lục
Tác giả: Nguyễn Du

Tập thơ này của Nguyễn Du sáng tác trong vòng 1 năm, từ tháng hai đến tháng chạp năm Quý Dậu (1813) khi ông cầm đầu một phái đoàn sang sứ Trung Quốc. Mở đầu quyển là bài cảm tác khi trở ra Thăng Long để lên đường sang Trung...

bắc hành tạp lục bài 1
Tác giả: Nguyễn Du

Thăng Long đệ nhất thủ. I. Tản Lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng. Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long. Thiên niên cự thất thành quan đạo. Nhất phiến tân thành một cố cung. Tương thức mỹ nhân khan bão tử. Ðồng du hiệp thiếu...

bắc hành tạp lục bài 10
Tác giả: Nguyễn Du

Mạc phủ tức sự. Triệt dạ la thanh bất tạm đình. Cô đăng tương đối đáo thiên minh. Kinh tuần khứ quốc tâm như tử. Nhất lộ phùng nhân diện tẫn sinh. Sơn lộc tích nê thâm một mã. Khê tuyền phục quái lão thành tinh. Khách tình...

bắc hành tạp lục bài 11
Tác giả: Nguyễn Du

Giáp Thành Mã phục ba miếu. Lục thập lão nhân cân lực suy. Cứ an bị giáp tật như phi. Ðiện đình chỉ bác quân vương tiếu. Hương lý ninh tri huynh đệ bi. Ðồng trụ cận năng khi Việt nữ. Châu xa tất cánh lụy gia nhi. Tính danh...

bắc hành tạp lục bài 12
Tác giả: Nguyễn Du

Minh giang chu phát. Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn. Vạn sơn trung đoạn nhất sà bôn. Phù vân sạ tán thạch dung sấu. Tân lạo sơ sinh giang thủy bồn. Biệt hậu quan sơn tư đệ muội. Vọng trung nham tụ kiến nhi tôn. Nhật tà mạc...

bắc hành tạp lục bài 13
Tác giả: Nguyễn Du

Ninh Minh giang chu hành. Việt Tây sơn trung đa giản tuyền. Thiên niên hợp chú thành nhất xuyên. Tự cao nhi hạ như bát thiên. Than thượng hà sở văn? Ưng long kích nộ lôi điền điền. Than hạ hà sở kiến? Nỗ cơ kịch phát thỉ...

bắc hành tạp lục bài 14
Tác giả: Nguyễn Du

Đề Đại Than Mã phục ba miếu. Tạc thông lĩnh đạo định Viêm khư. Cái thế công danh tại sử thư. Hướng lão đại niên căng quắc thước. Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư. Ðại Than phong lãng lưu tiền liệt. Cổ miếu tùng sam cách cố...

bắc hành tạp lục bài 15
Tác giả: Nguyễn Du

Hoàng Sào binh mã. Đại tiểu Hoa Sơn sổ lý phân. Hoàng Sào di tích tại giang tân. Khởi tri Kim Thống Tấn trung đế. Nãi xuất Tôn sơn bảng ngoại nhân. Ngộ quốc mỗ nhân câu hạng lượng. Cùng thời tự khả biến phong vân. Viễn lai...

bắc hành tạp lục bài 16
Tác giả: Nguyễn Du

Vọng Quan Âm miếu. Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài. Phạt tận tùng chi trụy hạc thai. Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá. Kim thân tiền dạ khước phi lai. Ðình vân xứ xứ tăng miên định. Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai. Nhất chú...

bắc hành tạp lục bài 17
Tác giả: Nguyễn Du

Tam Giang khẩu đường dạ bạc. Tây Việt trùng sơn nhất thủy phân. Lưỡng sơn tương đối thạch lân tuân. Viên đề thụ diểu nhược vô lộ. Khuyển phệ lâm trung tri hữu nhân. Tứ vọng vân sơn nhân độc lão. Ðồng chu Hồ Việt các tương...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm