Poem logo
Poem logo

vịnh hoài cổ tích kỳ v

Tác giả: Đỗ Phủ
Gia Cát đại danh thùy vũ trụ
Tông thần di tượng túc thanh cao
Tam phân cát cứ vu trù sách
Vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao
Bá trọng chi gian kiến Y Lã
Chỉ huy nhược định thất Tiêu Tào
Vận di Hán tộ chung nan phục
Chí quyết thân thiêm quân vụ lao


Dịch Nghĩa
Đại danh của Gia Cát Lượng vang khắp vòm trời
Người tôi trung xưa nay còn bức tượng thanh cao
Chia ba thiên hạ là mưu kế của ngài
Vạn thuở mây trời nhẹ tựa lông chim
Quyền cao sánh nổi với Y Doãn Lã Vọng
Chỉ quy quyết sách hơn cả Tiêu Hà Tào Tham
Biết vận nước dời đổi, cơ đồ nhà Hán không khôi phục được
Nhưng vẫn một lòng lo việc quân cơ


Dịch Thơ
Vịnh hoài cổ tích kỳ V
(Đền Vũ Hầu)

Gia Cát lừng danh trong vũ trụ
Công thần gương sáng đức thanh cao
Ba phần thiên hạ phân chia sẵn
Vạn cổ trần gian một vũ mao
Công nghiệp không thua tài Doãn Thượng
Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào
Vận suy triều Hán không khôi phục
Chí quyết trung hưng chẳng nại lao.

Bài dịch: Chi Điền

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm