Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đỗ Phủ
Tác phẩm: Tổng số có 111 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ai giang đầu
Tác giả: Đỗ Phủ

Thắng bại binh gia sự bất kỳ. Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi. Giang Đông tử đệ đa tài tuấn. Quyển thổ trùng lai vị khả tri. . Dịch Nghĩa. Việc nhà binh,được thua là không lường được. Nén hổ thẹn nhịn nhục mới là chí trai. Bọn...

ai vương tôn
Tác giả: Đỗ Phủ

Trường An thành đầu đầu bạch ô. Dạ phi Diên Thu môn thượng hô. Hựu hướng nhân gia trác đại ốc. Ốc để đạt quan tẩu tị Hồ. Kim tiên đoạn chiết cửu mã tử. Cốt nhục bất đắc đồng trì khu. Yêu hạ bảo quyết thanh san hô. Khả liên...

bạc mộ
Tác giả: Đỗ Phủ

Giang thuỷ trường lưu địa. Sơn vân bạc mộ thì. Hàn hoa ẩn loạn thảo. Túc điểu trạch lâm chi. Cựu quốc kiến hà nhật ? Cao thu tâm khổ bi ! Nhân sinh bất tái hảo. Mấn phát tự thành ty. Dịch Nghĩa. Chiều hôm. Nơi này...

bất kiến
Tác giả: Đỗ Phủ

Bất kiến Lý sinh cửu , dương cuồng chân khả ai . Thế nhân giai dục sát , ngô ý độc lân tài . Mẫn tiệp thi thiên thủ , phiêu linh tửu nhất bôi . Khuông sơn độc thu xứ , ðầu bạch hảo qui lai . Dịch...

bát trận đồ
Tác giả: Đỗ Phủ

Công cái tam phân quốc. Danh thành Bát trận đồ. Giang lưu thạch bất chuyển. Di hận thất thôn Ngô. Dịch Nghĩa. Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba. Nổi danh trận đồ Bát quái. Nước sông cứ chảy đá không lay chuyển...

bi thanh bản
Tác giả: Đỗ Phủ

Ngã quân Thanh Bản tại đông môn. Thiên hàn ấm mã Thái Bạch quật. Hoàng đầu Hề nhi nhật hướng tây. Sổ kỵ loan cung cảm trì đột. Sơn tuyết, hà băng dã tiêu sắt. Thanh thị phong yên, bạch thị cốt. Yên đắt phụ thư dữ ngã...

bi trần đào
Tác giả: Đỗ Phủ

Mạnh đông thập quận lương gia tử, huyết tác Trần Đào trạch trung thuỷ. Dã khoáng thiên thanh vô chiến thanh, tứ vạn nghĩa quân đồng nhật tử. Quần Hồ quy lai huyết tẩy tiễn, nhưng xướng Hồ ca ẩm đô thị. Đô nhân hồi diện...

biệt phòng thái uý mộ
Tác giả: Đỗ Phủ

Tha hương phục hành dịch. Trú mã biệt cô phần. Cận lệ vô can thổ. Đê không hữu đoạn vân. Đối kỳ bồi Tạ Truyện. Bả kiếm mịch Từ Quân. Duy kiến lâm hoa lạc. Oanh đề tống khách văn. Dịch Nghĩa. Từ giã mộ Phòng thái uý. Ta...

binh xa hành
Tác giả: Đỗ Phủ

Xa lân lân, mã tiêu tiêu, hành nhân cung tiễn các tại yêu. Gia nương thê tử tẩu tương tống, trần ai bất kiến Hàm Dương kiều. Khiên y đốn túc lạn đạo khốc, khốc thanh trực thướng can vân tiêu. Đạo bàng quá giả vấn hành...

bồi giang phiếm chu tống vi ban quy kinh
Tác giả: Đỗ Phủ

Truy tiễn đồng chu nhật. Thương xuân nhất thủy gian. Phiêu linh vi cửu khách. Suy lão tiển quân hoàn. Hoa tạp trùng trùng thụ. Vân khinh xứ xứ san. Thiên nhai cố nhân thiểu. Cánh ích mấn mao ban. Dịch Nghĩa. Một buổi trên...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm