Poem logo
Poem logo

đề huyền vũ thiền sư ốc bích

Tác giả: Đỗ Phủ
Hà niên Cố Hổ Đẩu
Mãn bích hoạ Thương Châu
Xích nhật Thạch Lâm khí
Thanh thiên giang hải lưu
Tích phi thường cận hạc
Bôi độ bất kinh âu
Tương đắc Lư Sơn lộ
Chân tuỳ huệ viễn du
Dịch Nghĩa
Đề vách nhà của thiền sư Huyền Vũ

[Chẳng rõ] năm nào ông Cố Hổ Đầu
Vẽ cảnh Thương Châu đầy vách
Mặt trời đỏ chiếu vào rừng đá bốc hơi
Bầu trời xanh với sông biển cùng chảy
Cỡi gậy bay thường gần gũi chim hạc
Ngồi trên chén [làm thuyền] chẳng khiến âu sợ hãi
Như được đi trên dường Lư Sơn
Thực sự theo thầy Huệ Viễn dong chơi


Dịch Thơ
Năm nao Cố Hổ Đầu
Đầy vách vẽ Thương Châu
Rừng đá vầng dương chói
Trời xanh nước biển sâu
Gậy bay thường lẫn hạc
Chén cỡi vốn quen âu
Như đến Lư Sơn dạo
Chơi cùng Huệ Viễn lâu

Lê Nguyễn Lưu dịch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm