Poem logo
Poem logo

xuân tứ

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm
Oanh đề yến ngữ báo tân niên
Mã ấp long đôi lộ kỷ thiên
Gia trú Tằng thành lân Hán uyển
Tầm tuỳ minh nguyệt đáo Hồ thiên
Cơ trung cẩm tự luận trường hận
Lâu thượng hoa chi tiếu độc miên
Vị vấn nguyên nhung đậu xa kỵ
Hà thời phản bái lặc Yên nhiên
Dịch Thơ
Yến oanh hót báo tân niên
Đống Rồng, ấp Ngựa dặm nghìn cách xa
Tằng thành, vườn Hán gần nhà
Lòng theo trăng sáng bao la trời Hồ
Chữ "Trường hận" gấm dệt thơ
Hoa lầu cười kẻ ngủ mơ một mình
Nguyên nhung sao chửa quyết tình
Quay cờ chiến thắng về giành đại công
Hoài Anh dịch
------
Chú thích của dịch giả :
Đống Rồng : Long đôi, địa danh cửa ải thời cổ. Nước Lâu Lan ở biên thuỳ phía đông, gần Hán, đắp đống Bạch long để chứa cỏ, nước dùng cho quân đội.
Ấp ngựa : Mã ấp, Tần đắp trường thành ở ải Vũ Xuyên, có giải đất ngựa chạy, dựa theo đó mà đắp thành, nhân gọi là Mã ấp
Tằng thành : nhành nhiều tầng, truyền rằng Tằng thành là nơi Thượng Đế ở, sau thường dùng để chỉ cung thành

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm