Poem logo
Poem logo

dạy đệ tử

身如電影有還無
萬木春榮秋又枯
任運盛衰無怖畏
盛衰如露草投誧

Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Dạy đệ tử
(Bản dịch Khuyết danh)

Đời người bóng chớp vút qua
Cỏ cây xuân tốt, thu ra héo tàn
Sợ chi suy thịnh lẽ thường
Khác đâu ngọn cỏ giọt sương đọng hờ.

(Bản dịch Khuyết danh)

Thân như chớp nhoáng có rồi không
Cây cối thu tàn xuân trổ bông
Nhìn cuộc thịnh suy, nào có sợ
Thịnh suy ngọn cỏ hạt sương hồng.
(Bản dịch Khuyết danh)
Thân như ảnh, chớp có rồi không
Vạn vật xuân tươi, thu héo mồng
Quy luật thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy như đầu cỏ sương hong.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm