Poem logo
Poem logo

vô ưu kết nụ liên đài

Tác giả: Mặc Giang
Nhớ xưa Đức Phật Đản Sanh
Vô Ưu bừng nở trên cành ban mai
Ma Gia mẫu hậu đưa tay
Từ trong bụng mẹ, leo đài bước ra
Bước đi bảy bước kết hoa
Sen thơm bát ngát chan hòa trần gian
Trời người rạng rỡ hân hoan
Thiều quang trổi nhạc vang vang đất trời
Chư Thiên hớn hở gọi mời
Hướng về La Vệ muôn lời tán dương
Lâm Tỳ Ni hiện phi thường
Báo cho nhân thế Pháp Vương ra đời
Kìa trông Thái tử ngô khôi
Thông minh tuấn tú tuyệt vời tinh anh
Phạn Vương quả thật Vua Lành
Ma Gia quả thật Mẹ Hiền xưa nay
Vô Ưu muôn kiếp chờ ngày
Khi Phật giáng thế mới bày hiện ra
Hoằng khai chuyển pháp Thích Ca
Chúng sanh độ tận, Ta Bà trầm luân
Hơn Ba Trăm Hội thuyết kinh
Ba rừng Giáo lý nguyên trinh đạo mầu
Dù cho bốn biển năm châu
Ngăn sông cách núi bắc cầu lại qua
Dù cho phiền não trần sa
Dắt dìu tất cả vào nhà Như Lai
Tám mươi năm, in dấu hài
Đạo vàng khắc ấn phương đài thiên thư
Tám mươi năm, kết ngàn thu
Sa La song thọ, Vô Dư Niết Bàn
Chúng con nguyện Đức Từ Quang
Ban ân tế độ trên đàn con đi
Chúng con nguyện Đức Từ Bi
Gia hộ đạo lý huyền vi trường tồn
Chúng con nguyện Đấng Pháp Vương
Đẩy thuyền Bát Nhã thanh lương cứu đời
Không còn đau khổ chơi vơi
Không còn vọng tiếng nửa lời thở than
Ta Bà đã có Đạo Vàng
Tây Phương đã có Lạc Bang trông chờ
Đâu còn đêm tối mịt mờ
Đâu còn sinh tử hữu vô điệp trùng
Vẳng nghe Pháp Cổ Hồng Chung
Giộng lên một tiếng vô cùng chưa tan
Vẳng nghe kinh kệ nhịp nhàng
Chuông mõ kết thúc, âm vang hằng còn
Một đời Từ Phụ ấn son
Vô chung vô thỉ vết mòn chưa pha
Một đời Từ Phụ Thích Ca
Mười phương ba cõi vào nhà Như Lai
Vô Ưu một cánh hoa cài
Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài diệu liên
Vô Ưu một cánh hoa thiền
Hằng hà sa số trược phiền tiêu tan
Nguyện cầu pháp nhũ từ ân
Thường Chơn diệu hữu Pháp Thân tuyệt kỳ
Nguyện cầu Đạo lý Từ Bi
Ba ngàn thế giới huyền vi Đạo Vàng
Đến vô lượng kiếp chưa tan
Vô chung vô thỉ gởi ngàn thiên thu
Trần gian có nghĩa gì ư
Niết bàn tịch tịnh hữu dư chi nào
Hư vô bào ảnh chiêm bao
Niêm hoa vi tiếu cây đào trổ bông.

Tháng Tư năm Canh Dần 2010
TNT Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm