Poem logo
Poem logo
Tác giả: Mặc Giang
Tác phẩm: Tổng số có 85 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
10 bài – hoa đạo pháp 01
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Ngũ Giới. 2. Hoa Bát Chánh Đạo. 3. Hoa Tứ Diệu Đế. 4. Hoa Diệu Liên. 5. Hoa Thanh Tịnh. 6. Hoa Thập Nhị Nhân Duyên. 7. Hoa Thập Thiện. 8. Hoa Lục Độ. 9. Hoa Niệm Phật. 10.Hoa Sám Hối. . Hoa Ngũ Giới. Tháng...

10 bài – hoa đạo pháp 02
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Quy Y. 2. Hoa Tam Bảo. 3. Hoa Ăn Chay. 4. Hoa Bát Phong. 5. Hoa Lục Hòa. 6. Hoa Tứ Nhiếp Pháp. 7. Hoa Ngũ Căn. 8. Hoa Ngũ Lực. 9. Hoa Tứ Niệm Xứ. 10. Hoa Tứ Chánh Cần. Hoa Quy Y. Tháng 5 – 2008. Hoa...

10 bài – hoa đạo pháp 03
Tác giả: Mặc Giang

1. Tứ Như Ý Túc. 2. Hoa Thất Giác Chi. 3. Hoa Cứu Khổ. 4. Hoa Phước Đức. 5. Hoa Hạnh Phúc. 6. Hoa Lục Thân. 7. Hoa Tổ Tông. 8. Hoa Luân Hồi. 9. Hoa Lục Phàm. 10. Hoa Xuất Gia. Hoa Tứ Như Ý Túc. Tháng 5 – 2008...

10 bài – hoa đạo pháp 04
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Nhập Thế. 2. Hoa Tứ Thánh. 3. Hoa Năm Hạnh. 4. Hoa Màu Cờ Phật Giáo. 5. Hoa Lục Thông. 6. Hoa Bát Khổ. 7. Hoa Tứ Ân. 8. Hoa Tha Nhân. 9. Hoa Xá Lợi. 10. Hoa Nghiệp Báo. Hoa Nhập Thế. Tháng 6 – 2008...

10 bài – hoa đạo pháp 05
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Nhân Quả. 2. Hoa Tam Vô. 3. Cửa Chùa. 4. Chuyến Xe Tam Thừa. 5. Giọt lệ sầu mầu nhiệm. 6. Người và tôi đã thấy. 7. Cuộc đời nào đau khổ! 8. Trên đường ta đi. 9. Tôi tìm em. 10. Vì em, nên tôi. Hoa Nhân Quả...

10 bài – hoa đạo pháp 06
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa nở giữa rừng hoang. 2. Hoa Chân Lý. 3. Hoa Bất Diệt. 4. Hoa Vũ Trụ. 5. Hoa Đạo Pháp. 6. Hoa Vô Thường. 7. Hoa Tạng trổ bông. 8. Hoa Diễm Hằng mỉm nụ. 9. Hoa Chơn Thường. 10. Hoa Từ Bi Hỷ Xả. Hoa nở giữa rừng...

10 bài – hoa đạo pháp 07
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Chánh Pháp. 2. Hương thơm giải thoát. 3. Hoa Phật Pháp. 4. Hoa Giác Ngộ. 5. Vạn đóa hoa. 6. Hoa Chánh Đạo. 7. Hoa Vô Lượng Tâm. 8. Hoa Bồ Đề Tâm. 9.nHoa Tu Tập. 10. Hoa Giải Thoát. Hoa Chánh Pháp. Tháng...

10 bài – hoa đạo pháp 08
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Vô Thường bất biến. 2. Hoa Không Sắc. 3. Hoa Từ Tâm. 4. Điểm nụ Không Hoa. 5. Hoa Rộng Lượng. 6. Hoa Dấn Thân. 7. Hoa Thân Thiện. 8. Hoa Nhân Ái. 9. Hoa Nhân Sinh. 10. Hoa Tình Thương. Hoa Vô Thường bất biến...

10 bài – hoa đạo pháp 09
Tác giả: Mặc Giang

1. Hoa Đồng Nội. 2. Hoa Không Tên. 3. Hoa Tự Tôn. 4. Hoa Tủi Thân. 5. Hoa Mặc Cảm. 6. Kết Vòng Tay Hoa. 7. Kết một Đài Sen. 8. Những cánh Hoa Rừng. 9.Hoa Vũ Trụ. 10. Xuân Hoa bốn mùa. Hoa Ðồng Nội. Tháng 10 – 2007...

10 bài – hoa đạo pháp 10
Tác giả: Mặc Giang

1. Chùa tôi. 2. Nụ Hồng cho em. 3. Sắc – Không, mỉm nụ vô cùng. 4. Tôi chỉ là một Ông Thầy Tu. 5. Bài ca sỏi đá. 6. Xin cho em Một Đóa Nhiệm Mầu. 7. Một nụ cười vang. 8. Ta đi, một cõi phù sinh hiện về. 9. Biết rồi,...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm