Poem logo
Poem logo

đôi mắt

Tác giả: Đặng Quang Chính
Đôi mắt người xưa lệ ướt mi
Đau lòng khi cất tiếng bi ai
Gia đình tan nát buồn khôn xiết
Sầu hận dâng đầy năm bảy lăm
Quốc biến gia tan đành chịu phận
Đôi mắt ngày xưa nay đã mờ
Tâm hồn ngày đó vẫn tinh anh
Tấm lòng vì nước ngày thêm sáng
Son sắt trăm năm chí chẳng cùn
Giang sơn hữu sự dang vai gánh
Đôi mắt ngày nay đầy khí phách
của dòng hào kiệt thuở xa xưa”
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư...
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (1)
Đôi mắt ngày nay rực lửa thiêng
Đuổi loài thái thú về phương Bắc
Ác bá cường hào phải thối lui
Đôi mắt đem theo niềm tin mới
Thế hệ thanh niên giống Lạc Hồng
Đặng Quang Chính
Ghi chú:
(1) Nguyên văn bài thơ của Lý thường Kiệt
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm