Poem logo
Poem logo

dậy đi mau (32)

Tác giả: Đông Thiên Triết
Há dễ thua cho khách má đào
Thất phu, sĩ tử dậy đi mau
Gươm thiêng gác mải, ru hồn ngủ
Sông núi gầm vang, giục máu trào
Đã có lòng đinh da ngựa bọc
Lại thêm dạ sắt áo quan bao
Thân trai quyết liệm cùng thanh kiếm
Dẫu đẵm máu son ướt chiến bào

San Jose, Mar 15/06

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm