Poem logo
Poem logo

nỗi lòng người chạy giặc

Tác giả: Vĩnh Nhất-tâm
Ta không phải, kẻ ngây thơ, khờ khạo
Ðường trần ai còn mò mẫm, chưa tường.
Ðể giống nòi vác nặng những tai ương,
Biến mơ tưởng...thành thiên đường ảo vọng?
Ta tha thiết từ bao năm trong mộng
Giữa xứ người: cười, khóc chẳng ai hay!
Vẫn làm Thân Chạy Giặc, sống qua ngày
Không mơ tưởng gì hơn... tình Cố Quận
Ta tin tưởng không ai quên Quốc Nạn
Như ngàn xưa Lê Lợi với Mười Năm
Chống nhà Minh, giặc Hán cướp giang san
Cùng Nguyễn Trãi xoay càn khôn, khôi phục...
Thương cả nước trong nỗi đau: Quốc Nhục?
Do Mao-triều lợi dụng bọn vô tâm
Ðã nhân danh "đuổi giặc Pháp xâm lăng"
Ðể dâng đất tiền nhân cho giặc Hán.
Thác Bản Giốc ải Nam Quan, giới tuyến
Lẫn "bản triều" Bắc-bộ-phủ trong tay
Khác gì hơn là ngoại tộc từ ngày:
Hồ phản quốc cắt chia bờ Nam Bắc?
Lá cờ máu là chư hầu, đâu khác !
Mấy mươi năm, các bạn thấu chưa nào?
Khi trùng dương dậy sóng, chửa hay sao?
Hãy nhớ lại "Ngàn Năm" trăn trở đó !!!
Vĩnh Nhất-Tâm 12.01.2008

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm