Poem logo
Poem logo

giáng sinh lại đến rồi

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Giáng Sinh lại đến rồi
nơi cõi trần hư dối,
xin hãy vui để cho
niềm hạnh-phúc lên ngôi.

Chúa là Đại Bồ Tát
thường ban bao an lạc
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn tươi mát.

Xin luôn kính yêu Ngài,
Đấng tuyệt vời, vô ngại
đã giáng sinh cõi trần
vì Ngài rất tự tại.

Ngài luôn thương tất cả
bằng tình thương bao la
vì Ngài là Hiện thân
của Nguồn sống trang nhã.

Nguyện bao công đức lành
giúp tất cả chúng sanh
luôn sống tròn hoan hỷ
và trọn vẹn cao thanh...

Nam-mô Jesus Christ Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm