Poem logo
Poem logo

5. lê hiến tông

Tác giả: Sĩ Đoan
Niên hiệu : Cảnh Thịnh ( 1497-1504)

Con- Lê Tăng đăng cơ nghiệp đế (1)
Quốc sơn hà chẳng thế đổi thay
Ngài thẳng ngay mộ tài mến đức
tánh thông minh nhất mực ôn hòa
Tiếp tiền nhân đơm hoa kết quả
chăn dắt dân trĩu cả bờ vai.

trớ trêu thay bảy niên trị vì
Ngài thác đi người người nuối tiếc.
-------------------------------


6. LÊ TÚC TÔNG ( 1504)
Niên hiệu: Thái Trinh.

LÊ UY MỤC ( 1504- 1509)
Niên hiệu: Đoan khánh.


Thái tử Thuần da diết nhớ thương (1)
Lên ngôi vua như dường sức yếu
Sáu tháng sau đành kiếu dương trần.
Lập người anh tức là Uy Mục (2)
Vừa lên ngôi bổng vụt bạo tàn
Giết Tổ Mẫu chẳng màng nhân nghĩa (3)
Giết triều thần tự tỉa cánh vây (4)
Say tửu sắc, cậy quyền sinh sát
Gieo kinh hoàng lấn át lòng dân.
Yêu ngọai đạo ân cần tuyển chọn (5)
Phong túc vệ- tự dọn mồ chôn,
Hà hiếp dân, công thần đánh đuổi...
Quan bôn đào thời buổi nhiễu nhương.
Năm kỷ tị, tan sương nhã nắng(6)
Giản Công Tu đại thắng thay ngôi (7)
Bắt Hòang hậu định tội cùng vua.
-----------------------------------

LỜI BÌNH

Tự biết mình bất tài kém đức
Thua người em- sinh uất thù dai.
Được lên ngôi bức hại công thần
thỏa ích kỉ bất cần luân lý...
Bậc đế vương tỏ ý khinh nhờn
Khiến dân tộc oán hờn muôn thuở
Khiến mình rồng hết chỗ dung thân
Thà thác sớm cho dân bớt khổ.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm