Poem logo
Poem logo

không đề

Tác giả: Đuyên Hồng
Vào Nét làm chi? Chỉ lấy cười
Yêu thì ghé lại thả câu chơi
Hơn thua cõi ảo không tham tiếng
Cao thấp chốn mê chẳng hám lời
Có bạn có thầy buồn mấy chốc
Đeo thù đeo oán hận muôn nơi
Nhìn xem cuộc thế dài hay ngắn
Sống để mà vui chớ nặng nhời

September 14, 2009

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm