Poem logo
Poem logo

mừng sinh nhật đaisưhuynh

Mừng Sinh Nhật ĐaiSưHuynh

Thôn hoang mấy nắm cỏ khâu
Ấy nền Đồng Tước, hay lầu Nhạc Dương*

Tuổi đời chồng chất
Đệ chúc mừng sinh nhật của đại huynh
Tuổi càng cao ai nấy cạn khô tình
Huynh - một gốc mai cằn vẫn yên bình trỗ nụ

Tinh thần trong vắt xuyên tận đáy
Cốt cách thanh cao vút tầng mây**

Hát-Nói bày ra bạn trẻ tụ về đây
Lấy tình thân không thầy không đệ tử
như anh em một nhà vui thi tứ
Suối kỷ niệm chừng như chảy vào nhau
Nghìn năm hồ dễ phai màu


_______________________________
* (Bích Câu Kỳ Ngộ)
** Mượn ý Phạm Nhữ Dực đời nhà Hồ:
Cửu thập thu quang tài thất nhật,
Huyền hồ kim nhật phác kim triêu.
Tinh thần thanh triệt than quang để,
Cốt cách cô cao kiệt lĩnh tiêu.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm