Poem logo
Poem logo

làn dàu tien ra khoi

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
Cu´ choi voi nhu con thuye`n ga?p gio´
Chua bie´t dau la` phuong huo´ng be´n bo`
Va~n nga?p tra`n nhu~ng nga`y tha´ng me? lo

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
La` uo´c mo cu?a mo?t tho`i tuo?i tre?
Nhu~ng a´p u? tuong lai nhu vo`ng tay ti`nh me?
Duo?c di?nh ba`ng nhu~ng con die?m ru?i may

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
La` oanh lie?t nhu mo?t tho`i chie´n tra?n
Giu~ chie´n truo`ng trong tu`ng bu~a an gia´c ngu?
Chie´n tha´ng ro`i va~n khong bie´t do´i thu? la` ai

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
Nhu go?i mo`i leo len nhu~ng chuye´n xe
Xe lao di ve` be´n do~ da?i ho?c
Len xe na`o ro`i cu~ng se~ de´n noi

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
Xe dua di trong tho`i xuan sa´c
De´n be´n ro`i Em ha~y tu? buo´c di
Em bie´t di dau giu~a hoa`ng hon la?nh nga´t

Cuo?c do`i Em la`n da`u tien ra khoi
Bao tuong lai o? chan tro`i phi´a truo´c
Giu~a mo?t ru`ng lo`i khuyen xuoi nguo?c
Nhung chi? mi`nh mo´i di?nh duo?c ma` thoi.

(15/08/2015)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm