Poem logo
Poem logo

thất phu sử trách

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
THẤT PHU SỬ TRÁCH
Đứng vững trong trời giữa núi sông

Đời ta đừng thẹn với cha ông

Bắc phương mấy bận tiêu bầy giặc

Nam tiến bao lần diệt lủ ngông

Bờ cỏi giữ yên trăm họ ổn

Sơn hà mở rộng vạn gia thông

Hởi phường ấu trĩ cùng ngu muội

Chớ trát trấu tro giống Lạc Hồng!
SMV.

THẤT PHU SỬ TRÁCH
Một lòng một dạ với non sông.
Học tập làm theo gương đức ông.
Đất Bắc bao lần diệt cướp cạn.
Trời nam mấy lượt giết cuồng ngông.
Kiên cường vững chí không lo bão.
Anh dũng bền tâm chẳng sợ giông.
Hởi kẻ tiểu nhân vô đạo đức.
Đừng làm mất mặt giống Tiên Rồng.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm