Poem logo
Poem logo

âm vọng ba đình

Tác giả: VUHUNGVIET & TR Đ. THIÊN
ÂM VỌNG BA ĐÌNH
Ba Đình vẫn vọng tiếng âm vang
Lời Bác tuyên ngôn tạc đá vàng
Quyết trí vùng lên không khuất phục
Đồng tâm nổi dậy chẳng quy hàng
Toàn dân một dạ trừ quân giặc
Cả nước một lòng diệt sói lang
Đánh đuổi kẻ thù giành xã tắc
Dệt nên trang sử đẹp huy hoàng.
TR.D. THIỆN

ÂM VỌNG BA ĐÌNH
Tiếng vọng Ba Đình vẫn mãi vang
Khai sinh đất nước lập trang vàng.
Lời thề quyết tử không nô lệ.
Cần thiết hy sinh chẳng thể hàng.
Vững chí kiên gan trừ giặc dử.
Đồng tâm nhất trí diệt sài lang.
Chung lo bảo vệ gian sang Việt.
Hạnh phúc bình an nhuộm ánh hoàng.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm